Videregående opplæring for voksne

vo - 2

Fra januar 2018 står Rogaland fylkeskommune selv for gjennomføring av videregående opplæring for  voksne som har voksenrett

Du kan ta generell studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse som voksen. Karmsund videregående skole er et av tre voksenopplæringssenter i Rogaland fylket og har ansvar for den nordlige delen av fylket: Bokn, Haugesund, Karmøy, Sauda, Suldal, Tysvær, Utsira og Vindafjord.

Voksenrett
 Du kan få tilbud om gratis videregående opplæring som voksen hvis du

  • fyller eller har fylt 25 år
  • ikke har fullført videregående opplæring i Norge eller hjemlandet ditt, men har fullført grunnskole eller tilsvarende

Du kan også få tilbud om videregående opplæring uten rett hvis det er ledig plass. Dette gjelder hvis du har mistet retten til videregående opplæring etter bortvisning, eller hvis du allerede har fullført videregående opplæring. Ved konkurranse om inntak vil du havne sist i køen.

Har du krav på voksenrett, skal du få tilpasset undervisning for voksne. Du må søke til Rogaland fylkeskommune for å få voksenrett. Dette gjør du gjennom  vigo.no.

Fullføringsrett
Voksne som har fått plass i videregående opplæring, har rett til å fullføre utdanningen. Det gjelder uansett om du har voksenrett eller ikke.

Realkompetanse
Du kan ta utdanning på kortere tid hvis du får godskrevet tidligere erfaring. Det heter realkompetanse. Du har krav på  gratis vurdering hos Rogaland fylkeskommune hvis du har voksenrett. Det er også gratis hvis du er videresendt fra NAV eller din kommune. 

Generell studiekompetanse
Du kan få generell studiekompetanse ved å ta seks fellesfag forutsatt at du har fylt 23 år og har minst fem års utdanning og/eller praksis.
 Les mer om 23/5 regelen.

Du kan også følge voksenopplæring, ordinær undervisning eller ta fagene som privatist.

Kontaktinfo til voksenopplæringen

 Her finner du kontaktinfo til voksenopplæringen sine ulike kontor i Rogaland.

Lån, kostnader og finansiering
Hvis du har voksenrett, dekker fylkeskommunen opplæringen og læremidler. Hvis du ikke har voksenrett, kan du få plass dersom det er ledig plass ved et opplæringstilbud. Da er opplæringen gratis. Du kan også søke om å ta videregående som privatist. Da må du betale selv.

Voksne kan søke Lånekassen om lån og stipend. Hvis du ikke har voksenrett, får du støtte på lik linje med studenter i høyere utdanning. Det vil si at når du får støtte til videregående opplæring, bruker du av de åtte årene du har rett til støtte hos Lånekassen. 

 Støtte fra Lånekassen – Sjekk reglene her.

Arbeidsgiver og fagforening kan også gi støtte til videregående opplæring.

  

 Læreplan for de ulike fagene finner du på UDir sine nettsider.

  

 

  

   

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson