Voksenopplæring - informasjonsmøte

Viktig informasjon om videregående opplæring fra Voksenopplæringen i Rogaland.

Vi arrangerer et informasjonsmøte den 15. januar klokken 1800-2000 i Store Auditorium på Karmsund videregående skole.

Vi vil presentere de ulike voksenopplæringstilbudene, hvordan undervisningen foregår, hvordan du søker, muligheter med mer.

Presentasjon tar cirka en time, og vi er tilgjengelig for spørsmål i etterkant.

Dersom du ønsker å delta på informasjonsmøtet kan du melde deg på  her eller via QR-koden. 

Qr

Bakgrunn for informasjonsmøte

Fra og med det året du fyller 25 år, kan du ha rett til gratis videregående opplæring for voksne hvis du:

  • har fylt 25 år i søknadsåret 
  • har fullført norsk grunnskole eller
  • har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år og har engelskkunnskaper på nivå med norsk grunnskole
  • ikke har fullført videregående opplæring i Norge eller har utdanning fra andre land som ikke godkjennes som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Norge
  • har lovlig opphold i Norge

Dersom du er interessert, og oppfyller kriteriene for voksenrett, kan du søke på  Vigo.no. Velg «Videregående opplæring for voksne/realkompetanse». Når du søker, velger du den sluttkompetansen som du ønsker.

Karmsund voksenopplæringssenter planlegger kurs i ulike yrkesfag med oppstart august 2019. De fleste yrkesfaglige opplæringene vil foregå på kveldstid og kan kombineres med jobb. Link til hele timeplanen for høsten 2019 på Karmsund VO finner du her.

  

Har du spørsmål angående tilbudet, ta kontakt med:

Christoffer Melkevik
Telefon: 51922138, cmelkevik@skole.rogfk.no

Signe Elise Eik
Telefon: 51922020, signe.elise.eik@rogfk.no

Henny Marie Sætran
Telefon: 51922013, henny.marie.satran@rogfk.no

 

  

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson