Makerspace Karmsund

Makerspace Karmsund

Filmklipp – og litt om tankegangen bak etableringen.

Tanken bak etablering av Makerspace Karmsund er å lage et miljø der elevene kan utforske og eksperimentere med ny teknologi. Skolen ønsker at elevene skal utvikle kreativiteten sin i et åpent og inkluderende miljø. Vi ønsker å gjøre elevene i stand til å møte de utfordringene og endringer samfunnet kommer til å stille dem overfor, og der tror skolen kreativitet er en viktig nøkkel for å lykkes. De skal gå fra å være digitale konsumenter til å bli digitale produsenter. Makerspace på skolen er et digitalt verksted som utfordrer og skaper kreativitet. 

 Se filmklipp her

Filmen er laget av to av skolens elever.
Kamera: Bartlomiej Maciej Pinar (1RMB)
Regi: Svale Volden Hjortland (2ELDA)

   

Se også eget oppslag fra åpningen av Makerspace Karmsund.

  

Del denne artikkelen på: